Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Tutanak Örneği - Örnek Tutanak
 • Tutanak Nedir
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Tutanak Nasıl Yazılır ?
  Tutanak aynı dilekçe gibi tutulur..

  Başlık: TUTANAK

  Tarih yazılır gerekirse saat sonra olay yeri yazılır daha sonra kişiler yazılır ve durum izah edilir.

  Tutanağın verileceği amire itaf edilircesine bilgilerinize arz ederim denilir

  İmza kısmına gelince varsa 2 şahit bir amir ve tutanağı tuttuğun kişinin imzası

  Yoksa O anda olan kişiler ( Tabi durum amira izah edilir) Yazılır,

  kendi ismimizi de yazıcaz bunu zaten söylemeye gerek yok sanırım...

  Tutanak Örneği - Örnek Tutanak


  Örnek Tutanak 1

  SOSYAL KULÜP TOPLANTI TUTANAĞI


  Öğretim Yılı : 2008-2009


  Okulun Adı :...................ÖĞRETMEN LİSESİ


  Kolun Adı : KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ


  Toplantı No : .....................


  Toplantı Tarihi : ......../....../......
  GÜNDEM :

  1................................................. ...........................................


  2................................................. ............................................


  3................................................. ...........................................
  GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR.......................................... ..... .................................................. .................................................. ............ .................................................. .................................................. .............


  Başkan Başkan Yardımcısı Sayman Sekreter


  Üye Üye


  Danışman Öğretmeni

  Tutanak Nedir


  kelimenin birkaç değişik anlamı vardır:
  1. meclis, kurul mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname.
  2. ilgililerce imzalanmış, bir durumu anlatan yazı, zabıt varakası.
  3. birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata.

  değişik amaçlarla düzenlenen toplantılarda yapılan konuşmaların olduğu gibi yazıya geçirilmesi ve bu yazılanların yetkililerce imzalanmasıyla resmiyet kazanan yazılara tutanak denir. bu tarzdaki tutanaklar, genellikle zabıt kâtipleri tarafından yazılır.

  bir olayın veya bir durumun nasıl olduğunu ifade eden ve ilgili (veya yetkili) kimseler tarafından imzalanan belgelere de tutanak adı verilir.

  bir toplantı tutanağı hazırlanırken; önce toplantının hangi tarihte, ne zaman ve nerede nasıl başlatıldığı belirtilir. toplantılarda önceden belirlenmiş ve ilgililere duyurulmuş gündem maddeleri sırasıyla tartışılır ve o konuyla ilgili karar verilir. tutanağını yazan kişi, toplantıda söz alanların düşüncelerini (veya beyanlarını) açık ve öz olarak aynen yazar. toplantının bitiminde ilgililer tutanağın altını imzalarlar.

  olay tutanakları yazılırken olayın ne olduğu, nerede, ne zaman ve nasıl cereyan ettiği, olaya kimlerin ne şekilde karıştığı (varsa tanıkların ifadeleriyle birlikte) yazılır ve ilgilerce imzalanır.

  tutanaklar, yalın ve açık bir üslûpla, sanat yapma kaygısından uzak, kişisel görüş ve yorumlara yer verilmeden aynen yazılır.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  16 | Zamir Zamir